Sven Wadman

Sven Wadman, Fannbyn 106, Frösön
ekoprofilen(at)gmail.com

När jag hittade min tomt i Fannbyn kände jag att det var dags att bygga mitt drömhus

Jag har alltid varit intresserad av byggnader. När jag hittade min tomt i Fannbyn så kände jag att det var dags att bygga mitt drömhus. Cirkeln var den mest effektiva formen för att minimera materialåtgång. Ett åttkantigt hus blev den logiska lösningen för mig. Huset har sunda materialval med trä som bas både i grund, stomme, isolering och tak. Huset domineras av stora glasytor, det i kombination med furupanel och grästak gör att det smälter in i naturen på ett trevligt sätt. Allt material har, så långt det är möjligt, utvärderats utifrån resursoptimering och skalbarhet. Trä har minimal miljöpåverkan, dessutom en förmåga att lagra koldioxid. Husets tunga stomme gör att det blir temperaturtrögt under dygnet och variationer av värme hanteras bra.

Solrummet i mitten har 25 m3 jord som fungerar som ett energilager, värme avges höst och vinter, kyla avges vår och sommar.Taket skyddar mot allt för mycket solintag på sommaren medan solen på vintern fortfarande är i en sådan låg vinkel att den når in med tillräckligt ljus och bidrar till god komfort. Ett växthus i centrum av huset tar emot all ventilationsluft, därefter evakueras den via en kulvert till ett teknikhus. Sensorsystem för värme och fukt hanterar boendemiljön. Inneluften hämtas cirka 40 meter från huset och värms, alternativt kyls ca 2 meter under marken. Ett åttkantigt hus har utmaningar med spetsiga vinklar mm, men som i detta fall, med ett rum i mitten i en ”cirkel” kan det med fördel ge byggkonstruktionen egenskaper som är unika på många sätt. En fördel är att konstruktionen förenklas, den blir liksidig då huset har åtta lika stora rum som grundlösning kring ett atrium i mitten.

Husets ytterväggar med U ca 0,20 W/(m2 K) består av IsoTimber 300 mm, samt 50 mm luftspalt bakom panelen med en tjocklek av 22 mm. Innerväggarna är byggda av lösvirke. Alla balkar och takstolar har minimal köldbrygga. Isolering i tak och golv består av cellulosabaserad lösull. Ytbehandlingen skall klara väder och vind och ha miljöfördelar genom hela livscykeln.

Altangolv och golvet i solrummet är tillverkad av Organowood, med ett flam- och rötskyddsmedel som inte innehåller några miljöklassade ämnen och är vattenbaserad.