Husbygget

Grundpelare och atrium klart 30 juni 2018
Stomme och väggar att monteras juli 2018
Julen 2020